संत चोखामेळा अभंग

जनक तूं माझा जननी – संत चोखामेळा अभंग – ७६

जनक तूं माझा जननी – संत चोखामेळा अभंग – ७६


जनक तूं माझा जननी जगाची ।
करूणा आमुची कां हो नये ॥१॥
कासया संसार लावियेला पाठीं ।
पडलीसे तुटी तुमची माझी ॥२॥
जन्म जरा मरण आम्हां सुख दु:ख ।
पाहासी कौतुक काय देवा ॥३॥
गहिंवरूनी चोखा उभा महाद्वारीं ।
विनवी जोडूनि करीं विठोबासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनक तूं माझा जननी – संत चोखामेळा अभंग – ७६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *