संत चोखामेळा अभंग

जयांचियासाठीं जातो वनाप्रती – संत चोखामेळा अभंग – ७८

जयांचियासाठीं जातो वनाप्रती – संत चोखामेळा अभंग – ७८


जयांचियासाठीं जातो वनाप्रती ।
ते तों सांगाती येती बळें ॥१॥
जयांचियासाठीं टाकिला संसार ।
ते तों बलवत्तर पाठीं येती ॥२॥
जयाचिया भेणें घेतिलें कपाट ।
तो तेणें वाट निरोधिली ॥३॥
जयाचिया भेणें त्यागियेलें जग ।
तो तेणें उद्योग लावियेला ॥४॥
चोखा म्हणे नको होऊं परदेशी ।
चिंतीं विठोबासी ह्रदयामाजी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जयांचियासाठीं जातो वनाप्रती – संत चोखामेळा अभंग – ७८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *