संत चोखामेळा अभंग

तुमच्या चरणी जें – संत चोखामेळा अभंग – ८०

तुमच्या चरणी जें – संत चोखामेळा अभंग – ८०


तुमच्या चरणी जें कांही आहे ।
तें सुख पाहे मज द्यावें ॥१॥
सर्वांसी विश्रांति तेथें मन ठेवीं ।
तें सुख शांति देई मज देवा ॥२॥
सर्वांभूती दया संतांची ते सेवा ।
हेंचि देई देवा दुजें नको ॥३॥
चोखा म्हणे आणिक दुजें नको कांहीं ।
जीव तुझे पायीं देईन बळी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमच्या चरणी जें – संत चोखामेळा अभंग – ८०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *