संत चोखामेळा अभंग

धरोनिया आशा टाकिलासे – संत चोखामेळा अभंग – ८४

धरोनिया आशा टाकिलासे – संत चोखामेळा अभंग – ८४


धरोनिया आशा टाकिलासे ठाव ।
अवघाचि वाव झाला दिसे ॥१॥
कवणासी सांकडें सांगूं पंढरीराया ।
कांहो न ये दया माझी तुम्हां ॥२॥
बाळकाचे परी लडिवाळपणें ।
तुमचें पोसणें मी तों देवा ॥३॥
चोखा म्हणे मज तुम्ही मोकलितां ।
काय आमुची कथा आतां चाले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धरोनिया आशा टाकिलासे – संत चोखामेळा अभंग – ८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *