संत चोखामेळा अभंग

बरें झालें येथें आलोंसे – संत चोखामेळा अभंग – ९१

बरें झालें येथें आलोंसे – संत चोखामेळा अभंग – ९१


बरें झालें येथें आलोंसे सायासें ।
सुख दु:ख लेशे भोगोनियां ॥१॥
मागिला लागाचें केलेंसे खंडण ।
तेणें समाधान वृत्ति होय ॥२॥
एकसरें मन ठेविले बांधोनी ।
निवांत चरणीं तुमचीया ॥३॥
चोखा म्हणे काम क्रोध तोडियेले ।
येर ते ही केले देशधडी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बरें झालें येथें आलोंसे – संत चोखामेळा अभंग – ९१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *