संत चोखामेळा अभंग

माझा तंव अवघा – संत चोखामेळा अभंग – ९८

माझा तंव अवघा – संत चोखामेळा अभंग – ९८


माझा तंव अवघा खुंटला उपाय ।
रिता दिसे ठाव मजलागीं ॥१॥
करितोचि दिसे अवघेचि वाव ।
सुख दु:ख ठाव अधिकाधिक ॥२॥
लिगाडाची माशी तैसी झाली परी ।
जाये तळीवरी सुटका नव्हे ॥३॥
चोखा म्हणे अहो दीनांच्या दयाळा ।
पाळा कळवळा माझा देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझा तंव अवघा – संत चोखामेळा अभंग – ९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *