संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

ज्ञानप्राप्ती लागीं व्हावे अति नीच – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १०१२

ज्ञानप्राप्ती लागीं व्हावे अति नीच – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १०१२


ज्ञानप्राप्ती लागीं व्हावे अति नीच ।
म्हणवी जो उच्च सिद्ध नोहे ॥२॥
अहंता समुळ करावा कीं त्याग ।
काम क्रोध मांग शिवूं नये ॥२॥
सात्त्विक वैराग्य परिपूर्ण शांति ।
दैविक संपत्ति सांडी केवीं ॥३॥
व्हावे निराभास तरीच ही प्राप्ती ।
ज्ञानेश्वरा भ्रांति कीं रे नाहीं ॥४॥

अर्थ:-

ब्रह्मज्ञान प्राप्तीकरता सद्गुरुपदी अति नम्र व्हावे लागते. गर्वाने फुगून जाऊन ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सिद्धीस जात नाही. याकरिता अहंकार समूळ काढावा व काम क्रोध या मांगांना तर शिवूच नये. सात्त्विक वैराग्य पूर्ण शांति व दैवि संपत्ति टाकून कसे चालेल? जगत् मिथ्या आहे. ही भ्रांती जाऊन ज्ञानाची प्राप्ती झाली असे समजावे. आमच्या ठिकाणी जगत् सत्यत्व भ्रांती राहिली नाही असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


ज्ञानप्राप्ती लागीं व्हावे अति नीच – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १०१२

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *