संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १६

कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १६


कांही नव्हे तो ।
अमूर्ता मूर्ति तो गे बाई ॥१॥
सहजा सहज तो ।
सहज सुखनिधान तो गे बाई ॥ध्रु०॥
रखुमादेविवरु तो ।
पुंडलिकवरद तो गे बाई ॥२॥

अर्थ:-
हे जीवरुपी सखी, तो काही नसणारा, पण मूर्त अमूर्त असणारा, तोच आहे. सुखनिधान आहे,सहज करणारा तोच आहे व तोच सहजातील सहजत्व आहे. तोच पुंडलिकाला वरदान देणारा रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


वरील अभंग व्हिडिओ स्वरूपात पहा 

कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *