संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

आवेगे ज्ञानजननी ज्ञाना आईगे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २२५

आवेगे ज्ञानजननी ज्ञाना आईगे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २२५


आवेगे ज्ञानजननी ज्ञाना आईगे ।
ज्ञाननाथेगे ज्ञानें कामधेनु तूं माझीयेगे ॥१॥
ज्ञानई तूं माय माझीगे ।
ज्ञानाई तूं बाप माझागे ॥२॥
ज्ञानाई गुरुदेव ज्ञान ध्यान ।
साधन परत्रपावन ॥३॥
इह तुजवांचून आन मज कोणगे ।
बाई नुपेक्षीगे ज्ञानबहिणी ॥४॥
राउळीचे कर्‍हे हारपले हाटीं ।
माणुसप्रति झाडा घेताती वोठी ॥५॥
नवल विपरीत देखिलें सृष्टीं ।
माणुसप्रति झाडा येतातिवोटी ॥६॥


आवेगे ज्ञानजननी ज्ञाना आईगे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २२५

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *