संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

त्रिभंगी देहुडा ठाण – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३५

त्रिभंगी देहुडा ठाण – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३५


त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडुनिया माये । कल्पद्रुमातळीं वेणु वाजवित आहे ॥१॥
गोविंदु वो माये गोपाळु वो । सबाह्य अभ्यंतरीं अवघा परमनंदुवो ॥ध्रु०॥
सांवळे सगुण सकळा जिवांचें जीवन । घनानंद मूर्ति पाहतां हारपलें मन ॥२॥
शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकळ । बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलु सकळ ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

त्रिभंगी देहुडा ठाण – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *