संत निळोबाराय अभंग

वळत्या आम्हांसी पाठवी – संत निळोबाराय अभंग २०

वळत्या आम्हांसी पाठवी – संत निळोबाराय अभंग २०


वळत्या आम्हांसी पाठवी ।
त्याचा नाठवी उपकारही ॥१॥
नका येऊं देऊं संगें ।
लावा मागें भोवंडुनी ॥२॥
याची वोढाळें धांवती ।
सैरा नाटोपती तें आम्हां ॥३॥
निळा म्हणे ऐकोनी हरी
त्यांचे करी समाधान ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वळत्या आम्हांसी पाठवी – संत निळोबाराय अभंग २०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *