संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

दसविये द्वारीं वोहट पडिला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३७७

दसविये द्वारीं वोहट पडिला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३७७


दसविये द्वारीं वोहट पडिला ।
नेणता पैं गेला पाहावया ॥१॥
अवचिती वाट सांपडली पंथें ।
ब्रह्मनाम तेथें आलें हातां ॥२॥
ज्ञानदेवा गीती निशाणी नाम ।
समाधि संजिवनीं तारक हरि ॥३॥

अर्थ:-

दहा इंद्रियांची दहा द्वारे ओस पडली व त्याला पहायला मन धावले. ते ब्रह्मनाम अवचित कळले व निजपंथाची वाट सापडली.ते नामच संजिवन समाधी पर्यंत पोहचवते तेच नाम मी गात आहे असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


दसविये द्वारीं वोहट पडिला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३७७

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *