संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४२८

रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४२८


रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी ।
ह्रदयमंदिरीं स्मरे कारे ॥१॥
आपुली आपण करा सोडवण ।
संसारबंधन तोडी वेगीं ॥२॥
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्णमाळा ।
ह्रदयीं जिव्हाळा श्रीमूर्तिरया ॥३॥

अर्थ:-

रामकृष्ण या दोन नामांचे नित्य स्मरण करुन आपली आपल्याला सोडवणूक करता येईल व संसार बंधनातून मुक्त होता येईल.हृदय मंदिरी श्रीमूर्तीचा जिव्हाळा असल्याने ध्यानात रामकृष्ण माळा जपतो असे माऊली सांगतात.


रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४२८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *