संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

रसने वोरसु मातृके वो माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३३

रसने वोरसु मातृके वो माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३३


रसने वोरसु मातृके वो माये ॥१॥
रमणिये माये रमणिये ।
रामनामामृत रस पिब जिव्हे ॥२॥
निवृत्तिदासाप्रिय ।
माय रमणिये माय रमणिये ॥३॥

अर्थ:-

हे जिव्हे तु सर्व रसांची मातृका देवता आहेस. तुझ्या अंगभूत रमणियात्वाने तु रमवणारी आहेस. त्यामुळे तो रामनामरस पिऊन घे. व त्यामुळे तु रमणिय झाली असल्यामुळे तु निवृत्तिनाथांना प्रिय आहेस.असे माऊली सांगतात


रसने वोरसु मातृके वो माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *