संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

विठ्ठल विठ्ठल न ह्मणसी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३६

विठ्ठल विठ्ठल न ह्मणसी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३६


विठ्ठल विठ्ठल न ह्मणसी ।
पुनरपि पडसी गर्भवासीं ॥१॥
अंतकाळी स्मरे ।
स्मरे विठ्ठल राणा ॥२॥
रखुमादेविवरु निर्धारी ।
पडों नेदी चराचरी ॥३॥

अर्थ:-

विठ्ठल नामाचा जप केला नाहीस तर पुनरुपी गर्भवासाला जावे लागेल. त्या मुळे त्या राजा विठ्ठलाचे नाम अंतकाळापर्यंत सतत घे. रखुमाईचा पती त्याला परत चराचरात येऊ देत नाही.


विठ्ठल विठ्ठल न ह्मणसी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४३६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *