संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

निजानंद हें पै ब्रह्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४४६

निजानंद हें पै ब्रह्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४४६


निजानंद हें पै ब्रह्म ।
ऐसे जाणती योगी वर्म ॥१॥
विठ्ठल विठ्ठल स्मरेना ।
चुके संसारदर्शना ॥२॥
रखुमादेविवरावांचुनि ।
कवण पुरविल
जिवीची खुण ॥३॥

अर्थ:-

श्री विठ्ठल हेच ब्रह्म व त्यांच्याकडेच निजानंद मिळतो हे योगी जाणतात. नुसता विठ्ठलनामाचे स्मरण केले तर संसार दुःखाचे दर्शन होत नाही. माझ्या जीवीचे लाड रखुमाईच्या पती शिवाय कोण पुरवणार? असे माऊली सांगतात.


निजानंद हें पै ब्रह्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४४६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *