संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

सुख श्रृंगार सुहावा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२९

सुख श्रृंगार सुहावा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२९


सुख श्रृंगार सुहावा ।
मिरवितो हरि समाधान बोधुरे ॥१॥
हारिचे सुख गिति गातां ।
समाधान बोधुरे ॥२॥
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुरे ।
आठवितां समाधान बोधुरे ॥३॥

अर्थ:-

हरिची प्राप्ती व त्याचे समाधान हाच अलंकार माझ्या अंगावर शोभत आहे. व हरीप्राप्तिपासून झालेले सुखसमाधान गात रहावे असे मला वाटते. ते माझे पिता व रखुमादेवीचे पती श्री विठ्ठलाचे स्मरण करण्यातच सुखसमाधान आहे असे माऊली सांगतात.


सुख श्रृंगार सुहावा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *