संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

शून्याचा शेवट डोळा पाहा निराळा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ७९३

शून्याचा शेवट डोळा पाहा निराळा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ७९३


शून्याचा शेवट डोळा पाहा निराळा ।
निळबिंदु सावळा प्रकाशला ॥१॥
ब्रह्म ज्योतिरुप विसावले जेथ ।
अनुभव साद्यंत पहा तुम्ही ॥२॥
ऐसे कैलासनाथें सांगितलें पार्वती ।
ज्ञानदेवा निवृत्ति तेंचि सांगे ॥३॥

अर्थ:-

शुन्यरूप जो नीलबिद् त्याचा योगाभ्यासाने अनुभव घ्या.तो तेजोमय आहे त्या ठिकाणी चैतन्यरूप ब्रह्म जणू काय विसावा घेण्याकरिता आले आहे. त्याचा अनुभव घ्या. हेच स्वरूप शंकरानी पार्वतीला सांगितले व निवृत्तिरायांनी कृपा करून मला सांगितले असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


शून्याचा शेवट डोळा पाहा निराळा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ७९३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *