संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

निळावर्ण ब्रह्मरंध्र येकनिकें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५६

निळावर्ण ब्रह्मरंध्र येकनिकें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५६


निळावर्ण ब्रह्मरंध्र येकनिकें ।
पहा माझे सखे भाविक हो ॥१॥
उन्मनि सदैव वसे अक्षय पंथें ।
लाउनियां चित्त तया ठायीं ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे यापरती खूण ।
नाहीं ऐसी आण वाहातसें ॥३॥

अर्थ:-

ब्रह्मरंधातील नील बिंदूकडे लक्ष ठेवा. ही जोड उन्मनी अवस्थेत होईल. अक्षयपणे चित्त त्याच्याकडे लावा या पलिकडे या मार्गाची खूण दूसरी नाही असे शपथ घेऊन माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


निळावर्ण ब्रह्मरंध्र येकनिकें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *