संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

हरिभक्त संत झाले हो अनेक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८९८

हरिभक्त संत झाले हो अनेक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८९८


हरिभक्त संत झाले हो अनेक ।
त्यामाजी निष्टंक कांही ऐक ॥१॥
शुक वामदेव शौनक नारद ।
अजामेळ प्रल्हाद बिभीषण ॥२॥
ध्रुव पराशर व्यास पुंडलिक ।
अर्जुन वाल्मिक अंबरीष ॥३॥
रुक्मांगद भीष्म बगदालभ्यसूत ।
सिभ्री हनुमंत परिक्षिती ॥४॥
कश्यपादि अत्री गौतम वशिष्ठ ।
भारव्दाज श्रेष्ठ मार्कंडेयो ॥५॥
बळी कृपाचार्य इंद्र सूर्य चंद्र ।
ब्रह्माआदि रुद्र पूर्ण भक्त ॥६॥
सर्वांचा एक आहे मी किंकर ।
म्हणे ज्ञानेश्वर वैष्णवांसी ॥७॥

अर्थ:-

या भारतभूमिमध्ये अनेक भगवत् भक्त झाले. त्यामध्ये प्रमुख भक्तांची नावे अशी.शुक, वामदेव, शौनक, नारद, अजामेळ, प्रल्हाद, बिभिषण, ध्रुव पराशर, व्यास, पुंडलीक, अर्जुन, वाल्मिकी, अंबरीष,रूक्मांगद, भीष्म, बकदालभ्यसूत, शबरी, हनुमंत, परिक्षिती, कश्यप, अत्रि, गौतम, वशिष्ट, भारद्वाज, मार्कंडेय, बळी, कृपाचार्य, इंद्र, सूर्य, चंद्र,ब्रह्मदेव, हे श्रेष्ट भगवद्भक्त होते. मी या सगळ्या वैष्णवांचा दास आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


हरिभक्त संत झाले हो अनेक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८९८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *