संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

आजी संसार सुफळ जाला गे माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९२३

आजी संसार सुफळ जाला गे माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९२३


आजी संसार सुफळ जाला गे माये ।
देखियले पाय विठोबाचे ॥
तो मज व्हावा तो मज व्हावा ।
वेळों वेळां व्हावा पांडुरंग ॥
बापरखुमादेविवरू न विसंबे सर्वथा ।
निवृत्तीने तत्त्वतां सांगितले ॥

अर्थ:-

हे जीवरुप सखे त्या श्री विठ्ठलाचे चरण दिसले व माझा संसार सुफल झाला. तो पांडुरंग मला सतत व वेळोवेळा प्राप्त व्हावा असे वाटते. त्या माझ्या पित्याला व रखुमाईच्या पतीला कधी विसरु नकोस असे निवृत्तीनाथानी मला निक्षुन सांगितले आहे असे माऊली सांगतात.


आजी संसार सुफळ जाला गे माये – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९२३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *