संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

वृंदावनीं आनंदुरे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९६

वृंदावनीं आनंदुरे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९६


वृंदावनीं आनंदुरे । विठ्ठलदेवो आळवितिरे ॥१॥
गोपाळ रतलेरे । विठ्ठलदेवो आळवितिरे ॥२॥
निवृत्ति दासा प्रियोरे ।
विठ्ठल देवो आळवितिरे ॥३॥

अर्थ:-

त्या विठ्ठलदेवाला आळवल्यामुळे वृंदावनाला आनंद झाला. ते गोपाळ त्या विठ्ठलाला आनंदांने आळवित आहेत. निवृत्तीदास मी, हे सर्व भक्तांचे त्या विठ्ठलाला आळवणे पाहुन आनंदित झालो आहे असे माऊली सांगतात.


वृंदावनीं आनंदुरे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *