केशवाचें ध्यान धरूनि अंतरीं - संत गोरा कुंभार अभंग

कैसें बोलणें कैसें चालणें – संत गोरा कुंभार अभंग

कैसें बोलणें कैसें चालणें – संत गोरा कुंभार अभंग


कैसें बोलणें कैसें चालणें । परब्रह्मीं राहणें अरे नामा ॥ १ ॥
जेवी त्याची खूण वाढितांचि जाणे । येरा लाजिरवाणें अरे नामा ॥ २ ॥
म्हणे गोरा कुंभार अनुभवित जाणे । आम्हांतें राशी राहाणें असे नामा ॥ ३ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

संत गोरा कुंभार अँप डाउनलोड करा.

play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *