केशवाचें ध्यान धरूनि अंतरीं - संत गोरा कुंभार अभंग

रोहिदासा शिवराईसाठी – संत गोरा कुंभार अभंग

रोहिदासा शिवराईसाठी – संत  गोरा कुंभार अभंग


रोहिदासा शिवराईसाठी । दिली पुंडलिका भेटी ॥ १ ॥
पुंडलिका झाला अनुताप । धन्य सत्य गुरु माय बाप ॥ २ ॥
जन्मा येऊनियां काय केली करणी । व्यर्थ शिणविली जननी ॥ ३ ॥
नऊ महिने ओझें वागऊन । नाहीं गेला तिचा शीण ॥ ४ ॥
ऐसा झालो अपराधी । क्षमा करा कृपानिधी ॥ ५ ॥
ऐसा पुंडलिका भाव । उभा केला पंढरीराव ॥ ६ ॥
भक्त पुंडलिकासाठी । उभा भिंवरेच्या तटी ॥ ७ ॥
कटावरी ठेवूनी कर । उभा विटेवरी नीट ॥ ८ ॥
ऐसा भाव धीर म्हणे गोरा । तीर्था जा फजितखोरा ॥ ९ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

संत गोरा कुंभार अँप डाउनलोड करा.

play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *