केशवाचें ध्यान धरूनि अंतरीं - संत गोरा कुंभार अभंग

वरती करा कर दोन्ही – संत गोरा कुंभार अभंग

वरती करा कर दोन्ही – संत गोरा कुंभार अभंग


वरती करा कर दोन्ही ।
पताकाचे अनुसंधानीं ॥ १ ॥
सर्व हस्त करिती वरी ।
गोरा लाजला अंतरीं ॥ २ ॥
नामा म्हणे गोरोबासी ।
वरती करावें हस्तासी ॥ ३ ॥
गोरा थोटा वरती करी ।
हस्त फुटले वरचेवरी ॥ ४ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

संत गोरा कुंभार अँप डाउनलोड करा.

play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *