बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

धरिला पंढरीचा चोर – संत जनाबाई अभंग – १०५

धरिला पंढरीचा चोर – संत जनाबाई अभंग – १०५


धरिला पंढरीचा चोर ।
गळां बांधोनिया दोर ॥१॥
ह्रुदय बंदिखाना केला ।
आंत विठ्‌ठल कोंडिला ॥२॥
शब्दें केली जडाजुडी ।
विठ्‌ठल पायीं घातली बेडी ॥३॥
सोहं शब्दाचा मारा केला ।
विठ्‌ठल काकुलती आला ॥४॥
जनी म्हणे बा विठ्‌ठला ।
जीवें न सोडीं मी तुला ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धरिला पंढरीचा चोर – संत जनाबाई अभंग – १०५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *