बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नाहीं आकाश घडणी – संत जनाबाई अभंग – १२९

नाहीं आकाश घडणी – संत जनाबाई अभंग – १२९


नाहीं आकाश घडणी ।
पाहा स्वरुपाची खाणी ॥१॥
स्वरुप हें अगोचर ।
गुरू करिती गोचर ॥२॥
गोचर करिताती जाणा ।
दृष्‍टि दिसे निरंजना ॥३॥
नाहीं हात पाय त्यासी ।
जनी म्हणे स्वरुपासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं आकाश घडणी – संत जनाबाई अभंग – १२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *