बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

मनामागें मन लावूं – संत जनाबाई अभंग – १४२

मनामागें मन लावूं – संत जनाबाई अभंग – १४२


मनामागें मन लावूं ।
तेथें सर्व सुख पाहूं ॥१॥
मग आह्मां काय उणे ।
दया करी नारायण ॥२॥
जनी म्हणे ऐसें मन ।
करुं देवा हो आधिन ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मनामागें मन लावूं – संत जनाबाई अभंग – १४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *