बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

झाली जगाचिये सीमा – संत जनाबाई अभंग – १५६

झाली जगाचिये सीमा – संत जनाबाई अभंग – १५६


झाली जगाचिये सीमा ।
वस्तुभाव येर व्योमा ॥१॥
पहा हो अधिकारी ।
नको असोनी भिकारी ॥२॥
पट तंतूंचा घडला ।
घट मृत्तिकेचा झाला ॥३॥
पहा श्वानसमची पंडित ।
जनी म्हणे एकचि मात ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

झाली जगाचिये सीमा – संत जनाबाई अभंग – १५६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *