बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

यातिहीन चोखामेळा – संत जनाबाई अभंग – १७

यातिहीन चोखामेळा – संत जनाबाई अभंग – १७यातिहीन चोखामेळा ।


त्यासी भक्तांचा कळवळा ॥१॥
त्याचा झाला ह्मणीयारा ।
राहे घरीं धरी थारा ॥२॥
देह बाटविला त्याणें ।
हांसे जनी गाय गाणें ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

यातिहीन चोखामेळा – संत जनाबाई अभंग – १७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *