बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

काम लागे कृष्णापाठीं – संत जनाबाई अभंग – १७१

काम लागे कृष्णापाठीं – संत जनाबाई अभंग – १७१


काम लागे कृष्णापाठीं ।
केली स्मशानाची गांठी ॥१॥
परम कामें भुलविला ।
कृष्ण स्मशानासी नेला ॥२॥
भुलविला मनीं ।
रुद्र पाहोनी मोहनी ॥३॥
कन्येचिये पाठीं ।
ब्रम्ह लागे हतवटी ॥४॥
काम पराशरालागीं ।
ज्ञानासी लाविली आगी ॥५॥
काम गेला शुकापाठीं ।
म्हणे जनी मारी काठी ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

काम लागे कृष्णापाठीं – संत जनाबाई अभंग – १७१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *