बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नाना व्रत तप दान – संत जनाबाई अभंग – १७७

नाना व्रत तप दान – संत जनाबाई अभंग – १७७


नाना व्रत तप दान ।
मुखीं हरी स्मरण ॥१॥
येथें असों द्यावा भाव ।
पुरवी अंतरींचें देव ॥२॥
हाचि विश्वास धरुनी ।
कृपा करील चक्रपाणी ॥३॥
भक्तिभाव ज्याचा पुरा ।
त्यासी धांवतो सामोरा ॥४॥
लक्ष लावा पायांपाशीं ।
म्हणे नामयाची दासी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाना व्रत तप दान – संत जनाबाई अभंग – १७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *