बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

मग म्हणे नंदाजीला – संत जनाबाई अभंग – १८३

मग म्हणे नंदाजीला – संत जनाबाई अभंग – १८३


मग म्हणे नंदाजीला ।
पुत्रमुख पाहूं चला ॥१॥
स्नान घालूनि त्यासी ।
वस्त्रें दिधलीं ब्राम्हणांसी ॥२॥
परब्रम्ह तें पाहुनी ।
ब्रम्हीं मिळे दासी जनी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मग म्हणे नंदाजीला – संत जनाबाई अभंग – १८३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *