बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ब्रम्हा वंदी ज्याचे पाय – संत जनाबाई अभंग – १८६

ब्रम्हा वंदी ज्याचे पाय – संत जनाबाई अभंग – १८६


ब्रम्हा वंदी ज्याचे पाय ।
त्याची यशोदा ते माय ॥१॥
साम राज्याचा जो दानी ।
मागे यशोदेसी लोणी ॥२॥
क्षीरसागर ज्याचे चरणीं ।
त्याला पायावरतें न्हाणी ॥३॥
देव ब्रम्हांड पालकीं ।
त्याची टाळू हातें माखी ॥४॥
शुक सनकादिक योगी ।
जनी म्हणे दळूं लागी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ब्रम्हा वंदी ज्याचे पाय – संत जनाबाई अभंग – १८६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *