बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

माळियाचा लेक झाला – संत जनाबाई अभंग – १९

माळियाचा लेक झाला – संत जनाबाई अभंग – १९


माळियाचा लेक झाला ।
सेखी कुर्म्यालागीं गेला ॥१॥
चांभार्‍यानें जानव्यासी ।
काढोन दाविलें भटांसी ॥२॥
तुरका घरीं विणी ।
ह्मणे नामयाची जनी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माळियाचा लेक झाला – संत जनाबाई अभंग – १९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *