बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ज्ञानेश्वर म्हणे नाम्यासवें – संत जनाबाई अभंग – २११

ज्ञानेश्वर म्हणे नाम्यासवें – संत जनाबाई अभंग – २११


ज्ञानेश्वर म्हणे नाम्यासवें जेविसी ।
नाहीं ह्रुषिकेशी म्हणतसे ॥१॥
सांगितलें एक भलतेंचि बोलसी ।
आहे याची भ्रांति ज्ञानेश्वरा ॥२॥
बाहियेलें त्वरें ऐसें कांहीं काम ।
उठे मेघः- शाम तातडीनें ॥३॥
निरोप येवोनि सांगावा एकांतीं ।
म्हणे जनीप्रति पांडुरंग ॥४॥
देव म्हणे नाम्या ऐकावें वचन ।
येईल साधोन वेळ तुझी ॥५॥
जनी म्हणे आतां समजलें मज ।
धरीन उमज येथोनियां ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्ञानेश्वर म्हणे नाम्यासवें – संत जनाबाई अभंग – २११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *