बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

दुर्योधना मारी – संत जनाबाई अभंग – २६

दुर्योधना मारी – संत जनाबाई अभंग – २६


दुर्योधना मारी ।
पांडवासी रक्षी हरी ॥१॥
पांडवा वनवासीं जाये ।
तयापाठीं देव आहे ॥२॥
उणें न पडे तयांचें ।
काम पुरवी हो मनाचे ॥३॥
जनी म्हणे विदुराच्या ।
कण्या भक्षी हो प्रीतीच्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दुर्योधना मारी – संत जनाबाई अभंग – २६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *