बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

गातां विठोबाची कीर्ती – संत जनाबाई अभंग – २७१

गातां विठोबाची कीर्ती – संत जनाबाई अभंग – २७१


गातां विठोबाची कीर्ती ।
महापातकें जळती ॥१॥
सर्व सुखाचा आगर ।
उभा असे विटेवर ॥२॥
आठवितां पाय त्याचे।
मग तुह्यां भय कैंचें ॥३॥
कायावाचामनें भाव ।
जनी ह्मणे गावा देव ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गातां विठोबाची कीर्ती – संत जनाबाई अभंग – २७१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *