बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

विठ्‌ठल नामाची नाहीं – संत जनाबाई अभंग – २७६

विठ्‌ठल नामाची नाहीं – संत जनाबाई अभंग – २७६


विठ्‌ठल नामाची नाहीं गोडी ।
काळ हाणोनि तोंड फोडी ॥१॥
गळां बांधोनि खांबासी ।
विंचू लाविती जिव्हेसी ॥२॥
ऐसा अभिमानी मेला ।
नर्ककुंडीं थारा त्याला ॥३॥
नामा बोध करी मना ।
दासी जनी लागे चरणा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्‌ठल नामाची नाहीं – संत जनाबाई अभंग – २७६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *