बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जन्म खातां उष्‍टावळी – संत जनाबाई अभंग – २९०

जन्म खातां उष्‍टावळी – संत जनाबाई अभंग – २९०


जन्म खातां उष्‍टावळी ।
सदा राखी चंदावळी ॥१॥
राहीरुक्मिणीचा कांत ।
भक्तिसाठीं कण्या खात ॥२॥
देव भुलले पांडुरंग ।
ऐसा जाणावा श्रीरंग ॥३॥
जनी ह्मणे देवराज ।
करी भक्ताचें हो काज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्म खातां उष्‍टावळी – संत जनाबाई अभंग – २९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *