बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

सख्या घेतलें पदरीं – संत जनाबाई अभंग – ३०७

सख्या घेतलें पदरीं – संत जनाबाई अभंग – ३०७


सख्या घेतलें पदरीं ।
आतां न टाकावें दुरी ॥१॥
थोरांचीं उचितें ।
हेंचि काय सांगों तूंतें ॥२॥
ब्रह्मियाच्या ताता ।
सज्जना लक्षुमीच्या कांता ॥३॥
आपुली म्हणवूनि ।
आण गावी दासी जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सख्या घेतलें पदरीं – संत जनाबाई अभंग – ३०७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *