बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

कां गा न येसी विठ्‌ठला – संत जनाबाई अभंग – ३११

कां गा न येसी विठ्‌ठला – संत जनाबाई अभंग – ३११


कां गा न येसी विठ्‌ठला ।
ऐसा कोण दोष मला ॥१॥
मायबाप तूंचि धनी ।
मला सांभाळीं निर्वाणीं ॥२॥
त्वां बा उद्धरिले थोर ।
तेथें किती मी पामर ॥३॥
दीनानाथा दीनबंधू ।
जनी ह्मणे कृपासिंधू ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कां गा न येसी विठ्‌ठला – संत जनाबाई अभंग – ३११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *