बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

दोहीकडे दोही जाया – संत जनाबाई अभंग – ३३

दोहीकडे दोही जाया – संत जनाबाई अभंग – ३३


दोहीकडे दोही जाया ।
मध्यें गोरोबाची शय्या ॥१॥
गोरा निद्रिस्थ असतां ।
कपट करिती त्याच्या कांता ॥२॥
गोरोबाचे दोन्ही हात ।
आपुल्या ह्रुदयावरी ठेवित ॥३॥
जागा झाला गोरा भक्त ।
जनी म्हणे त्या निद्रित ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दोहीकडे दोही जाया – संत जनाबाई अभंग – ३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *