बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अहो सखीये साजनी – संत जनाबाई अभंग – ३३२

अहो सखीये साजनी – संत जनाबाई अभंग – ३३२


अहो सखीये साजनी ।
ज्ञानाबाई वो हरणी ॥१॥
मज पाडसाची माय ।
भक्ति वत्साची ते गाय ॥२॥
कां गा उशीर लाविला ।
तुजविण शिण झाला ॥३॥
अहो बैसलें दळणीं ।
धांव घालीं ह्मणे जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो सखीये साजनी – संत जनाबाई अभंग – ३३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *