बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

शरण आलों नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३३७

शरण आलों नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३३७


शरण आलों नारायणा ।
आतां तारीं हो पावना ॥१॥
शरण आला मारुतिराया ।
त्याची दिव्य केली काया ॥२॥
शरण प्रल्हाद तो आला ।
हिरण्यकश्यपू मारिला ॥३॥
जनी ह्मणे देवा शरण ।
व्हावें भल्यानें जाणोन ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शरण आलों नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३३७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *