बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

गजेंद्रासी उद्धरिलें – संत जनाबाई अभंग – ३३९

गजेंद्रासी उद्धरिलें – संत जनाबाई अभंग – ३३९


गजेंद्रासी उद्धरिलें ।
आह्मीं तुझें काय केलें ॥१॥
तारिली गणिका ।
तिहीं लोकीं तुझा शिक्का ॥२॥
वाल्हा कोळी अजामेळ ।
पापी केला पुण्यशीळ ॥३॥
गुणदोष मना नाणीं ।
ह्मणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गजेंद्रासी उद्धरिलें – संत जनाबाई अभंग – ३३९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *