बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

वाट पाहतें मी डोळां – संत जनाबाई अभंग – ३४३

वाट पाहतें मी डोळां – संत जनाबाई अभंग – ३४३


वाट पाहतें मी डोळां ।
कां गा न येसी विठ्‌ठला ॥१॥
तूं वो माझी निज जननी ।
मज कां टाकियेलें वनीं ॥२॥
धीर किती धरुं आतां ।
कव घालीं पंढरिनाथा ॥३॥
मला आवड भेटीची ।
धनी घेईन पायांची ॥४॥
सर्व जिवांचे स्वामिणी ।
ह्मणे जनी माय बहिणी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाट पाहतें मी डोळां – संत जनाबाई अभंग – ३४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *