बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनीचिया बोलें करी नित्य काम – संत जनाबाई अभंग – ५०

जनीचिया बोलें करी नित्य काम – संत जनाबाई अभंग – ५०


जनीचिया बोलें करी नित्य काम ।
वसवी तिचें धाम लक्ष्मीसी ॥१॥
जनीचिया गोष्‍टी प्रेम ज्याचे मनीं ।
तयाचे चरणीं ओढवी माथा ॥२॥
महेशादिदेव तेहि तया ध्याती ।
जे आवडे गाती जनी ध्याती ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनीचिया बोलें करी नित्य काम – संत जनाबाई अभंग – ५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *