बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

एक प्रहर रात्र झाली – संत जनाबाई अभंग – ५२

एक प्रहर रात्र झाली – संत जनाबाई अभंग – ५२


एक प्रहर रात्र झाली ।
फेरी विठ्‌ठलाची आली ॥१॥
नामा म्हणे जनी पाहे ।
द्वारीं उभा कोण आहे ॥२॥
प्रभा घरांत दाटली ।
एक सराद सुटली ॥३॥
एकमेकां आलिंगन ।
नामा म्हणे जनी धन्य ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एक प्रहर रात्र झाली – संत जनाबाई अभंग – ५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *