बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

सोंग सोंगा जाय – संत जनाबाई अभंग – ७०

सोंग सोंगा जाय – संत जनाबाई अभंग – ७०


सोंग सोंगा जाय ।
नवल जाउनी हांसताहे ॥१॥
हांसोनियां बडवी टिरी ।
कोण नाठवी हे परी ॥२॥
हा नाठवी आपणा ।
म्हणे जनी भुललें जाणा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सोंग सोंगा जाय – संत जनाबाई अभंग – ७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *